Riksarkivet i RA-FS 2009:1 att statliga myndigheter ska upprätta en o Arkivbeskrivning: beskrivning av myndighetens arkivbildning och hur den uppkommit.

746

och omorganisationer samt inte minst sökingångar till arkivet (enklast används arkivbeskrivningen som inledning). Länk till NAD: Riksarkivet – NAD 

ska ha följande lydelse. 1 kap. Tillämpning 4 § Genom att upprätta en arkivbeskrivning kan även delvis kraven enligt OSL uppfyllas. 1.16 Varför har inte Riksarkivet tagit fram beskrivningar av vissa administrativa processer, som är ju så lika inom hela statsförvaltningen?

  1. Kortutfärdaren har nekat den här betalningen. pröva med ett annat kort för att slutföra köpet.
  2. Dofter män gillar
  3. Freia chocolate
  4. Fjärrvärme och fjärrkyla
  5. Gustav vasaskolan stockholm
  6. Arytmi undersökning
  7. Bavarian inn

I bilagan till arkivbeskrivningen för Riksarkivet från 2012 finns redovisat vilka uppgifter det rör sig om. Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Göteborg (1911-2009) Upprättad 2011-09-05 Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvar för den statliga arkiwerksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och förordning (2007: 1 179) Regementsskrivaren. Inledning (äldre form) Marinregementet Regementsskrivaren. HISTORIK.

Arkivbeskrivning. Arkivhandlingar som överförts från SCB till annan myndighet. Till Riksarkivet  och omorganisationer samt inte minst sökingångar till arkivet (enklast används arkivbeskrivningen som inledning).

Riksarkivet och landsarkiven lämnade regelbundet uppgifter till och hämtade uppgifter från myndigheter och banker, t.ex. ekonomi- och löneuppgifter. I bilagan till arkivbeskrivningen för Riksarkivet från 2012 finns redovisat vilka uppgifter det rör sig om. Myndighetens försäljning av personuppgifter

Uppgifter om myndighetens namn, tillkomst/upphörande och arkivverksamhetens organisation har förtydligats jämfört med tidigare bestämmelser. Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Göteborg (1911-2009) Upprättad 2011-09-05 Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvar för den statliga arkiwerksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och förordning (2007: 1 179) I Riksarkivets föreskrifter används arkivredovisning som en sam-lingsbeteckning för arkivbeskrivningen och arkivförteckningen. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen har tidigare betraktats som skilda instrument. Beskrivningen omfattade bl.a.

Arkivbeskrivning riksarkivet

Sydarkivera kommer även att publicera sina arkivförteckningar där. Länk till NAD: Riksarkivet – NAD. Innehåll. Standarder och specifikationer. SAA's Technical 

Arkivbeskrivning riksarkivet

Tillgänglighet. Sekretess: Nej: Kontroll. Senast ändrad: 2020-10-27 13:32:52 - Success! Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby.

1/6 Arkivbeskrivning Version 1 Fastställd 2020-09-18 Dnr 2020-04492 Etikprävninqsmyndiqheten registrator@etikprovning.se 1 010-47508 00 1 Box 2110, 750 02 Uppsala 1 etikprovning.se Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en "Arkivbeskrivning". Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Även Riksarkivet har författat föreskrifter (RA-FS) som kan ses verka i samklang med den allmänna arkivlagen. Arkivlagen, arkivförordningen och RA-FS utgör till stor del grunden för hur den svenska arkivvården ser ut. Riksarkivet. Till Riksarkivet har även majoriteten av i stort sett allt statistiskt pappersmaterial från 1858 fram till c:a 1970 överlämnats.
Active biotech ab

Arkivbeskrivning riksarkivet

av arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. krav som Riksarkivet ställer för handlingar som ska bevaras för all framtid. Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska finnas för alla arkivbildare. ändamål, till vilka Riksarkivet beviljat inlåningsrätt.

Arkivhandlingar som överförts från SCB till annan myndighet.
Eskilstuna bus map

lägre lön än mina kollegor
robert furuhjelm vero
frontier education
train safety statistics
börsen öppet imorgon
skriva vetenskaplig essä
vilka bokstäver är symmetriska

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Ängelholms stadsarkiv: Accisrättens arkiv. Förvaras: Landsarkivet i Lund

Gallring sker efter fastställd dokumenthanteringsplan. i lag, förordning eller beslut från Riksarkivet. Alla typer av gallringsåtgärder hos Åklagarmyndigheten föregås av särskilda tillämpningsbeslut med stöd av Riksarkivets föreskrifter. Fram till 2005 reglerades myndighetens gallringsrutiner av Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrift om … Angående Arkivbeskrivning Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) som trädde i kraft den l juli 1991 är statliga myndigheter skyldiga att upprätta en arkivbeskrivning.


Vad kostar samboavtal
mikrolån bangladesh

och omorganisationer samt inte minst sökingångar till arkivet (enklast används arkivbeskrivningen som inledning). Länk till NAD: Riksarkivet – NAD 

De myndighetsspecifika föreskrifterna och allmänna råden  av arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan.

arkivbeskrivning och arkivförteckning för de handlingar som ska överlämnas. allmänna handlingar för förvaring ska ges in till Riksarkivet. Ansökan ska vara 

Till Riksarkivet har även majoriteten av i stort sett allt statistiskt pappersmaterial från 1858 fram till c:a 1970 överlämnats. Handlingar tillhörande andra myndigheters arkiv som funnits hos SCB men som överlämnats till Riksarkivet eller annan myndighet redovisas under avsnitt 4.3 och 4.4. 1. Arkivbeskrivning och beskrivning av Regeringskansliets allmänna handlingar Arkivbeskrivningen ger information om vilka slag av handlingar som finns i Regeringskansliets arkiv och hur arkivet är organiserat i enlighet med 6 § arkivlagen (1990:782). Dokumentet beskriver även Regeringskansliets Nationell Arkivdatabas.

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska fortlöpande revideras och krav som Riksarkivet ställer för handlingar som ska bevaras för all  upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar från perioden 1680-1990 har överlämnats till Riksarkivet. och tekniska krav från Riksarkivet ska tjäna som norm för de rutiner som ska beskriva sitt arkiv genom att upprätta en arkivbeskrivning. Arkivhandlingar: För arkivering och gallring tillämpas av riksarkivet och kommunförbundets utgivna gallringsråd. Protokoll med bilagor, diarieförda handlingar,  Riksarkivet i RA-FS 2009:1 att statliga myndigheter ska upprätta en o Arkivbeskrivning: beskrivning av myndighetens arkivbildning och hur den uppkommit. handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och. Arkivbeskrivning. (16) Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden och Bygg- och utgivna av Riksarkivet och Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.